Legal note


Vsebina dokumenta je opredeljena kot poslovna skrivnost v skladu z ustreznimi določbami 39. in drugih členov Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali drugih zakonskih, podzakonskih določb ali internih aktov. Razkrivanje ali zloraba podatkov je sankcionirana kot kaznivo dejanje skladno z 236. členom Kazenskega zakonika (KZ-1). Hvala


This communication (including any attachments) contains privileged or confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law.  If you are not the intended recipient or believe that you may have received this communication in error, please reply to the sender indicating that fact and delete the copy you received.  In addition, you should not print, copy, retransmit, disseminate, or otherwise use the information. Thank you.Nazaj na vrh Nazaj na vrh